Inleiding

Welkom bij MDR Luxury Homes, specialisten in luxe vastgoed en nieuwe bouwprojecten aan de Costa del Sol. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

Gebruik van de Website

Het gebruik van deze website en de diensten aangeboden door MDR Luxury Homes is onderhevig aan de volgende voorwaarden. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Privacybeleid

Ons privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Betalingsvoorwaarden

Indien er betalingen plaatsvinden voor specifieke diensten, zijn deze onderhevig aan de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in het desbetreffende contract of overeenkomst.

Aansprakelijkheid

MDR Luxury Homes is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die ontstaat uit het gebruik van onze website of diensten, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid.

Beëindiging van de Dienst

We behouden ons het recht voor om de dienstverlening te beëindigen indien u zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt.

Geschillen en Toepasselijk Recht

Alle geschillen die ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan het Spaanse recht en zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Spanje.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de op onze website vermelde contactgegevens.

Compare listings

Vergelijken